Aogse Markt

ADRES: Haagsemarkt 5, 4813 BA Breda
TELEFOON: (076) 2050505
EMAIL: info@aogsemarkt.nl

Get social:

Image Alt

Protocol Corona

Eerst even een toelichting…

De coronacrisis heeft een enorme impact op onze samenleving. Dagelijks horen we de berichten van het RIVM over het aantal doden en ziekenhuisopnames in ons land. Sinds half maart zit Nederland in een intelligente lockdown. Gelukkig laten de cijfers een positieve ontwikkeling zien, waarvan we hopen dat deze lijn zich verder door zet. De gezondheid van ons allen staat op nummer 1.

Ook op de economie heeft de crisis inmiddels fors ingegrepen. Sinds half maart is de horeca dicht (be­halve hotels, afhalen, bezorgen). Veel horecaondernemers hebben nul inkomsten en de kosten lopen maar door. Het zijn zware tijden. De horeca en de rest van de keten worden hard geraakt.
We zijn daarom blij dat we nu onder voorwaarden weer open mogen, waarbij smart distancing cruci­aal is. We kunnen weer aan de slag en zitten vol creatieve ideeën om hier invulling aan te geven.

De kernvraag bij deze gedeeltelijke opening is: hoe kunnen we de horeca weer op gang brengen, waarbij de gezondheid van u en onze medewerkers gewaarborgd blijft? KHN heeft daarom het initiatief ge­nomen om een protocol ‘heropening horeca’ op te stellen. In dit protocol wordt in hoofdlijnen beschre­ven waar horecaondernemers aan moeten voldoen om op een verantwoorde wijze weer open te gaan en de kans op besmetting tot een minimum te beperken. Gezondheid, goede hygiëne en gastvrijheid gaan daarbij hand in hand.

Helaas zal de horeca met deze gedeeltelijke heropening ver achter blijven bij de verwachte omzet en zul­len de kosten door lopen. De crisis heeft naar verwachting een lange termijn impact op de horecasector. Duidelijk is in ieder geval dat bij een herstel het nog lang zal duren voordat de sector weer op haar oude niveau kan acteren en het is aannemelijk dat het horecalandschap er blijvend anders uit zal zien.
U snapt dat wij blij zijn om weer aan de slag te kunnen en u, in deze nieuwe situatie, te laten genieten van onze mooie horeca..

In dit document laten we zien dat we zo veel mogelijk ons houden aan alle regels en dat we voor zowel ons personeel, onze leveranciers als u als gast de protocollen hebben beschreven.

Hopelijk tot snel!

Team Aogse Markt

Protocollen

Protocol medewerkers

Algemene richtlijnen voor onze medewerkers:

 • Wij zorgen dat iedereen zoveel mogelijk 1,5 m afstand van elkaar houdt. Dat geldt zowel binnen als buiten en zowel voor medewerkers onderling als gasten.
 • Onze medewerkers dragen allemaal indien nodig handschoenen en wassen/desinfecteren hun handen regelmatig.
 • Wij zorgen voor maximale bedrijfshygiëne; vooral in de keuken, sanitaire voorzieningen en de pinterminals, maar ook van de medewerkers zelf.
 • Als een medewerker verkouden is of griepverschijnselen heeft, komt hij niet werken.
 • Wij leggen de hygiëneregels en de procedure rond uitserveren en afruimen aan de gasten uit bij het opnemen van de bestelling.

Protocol Gasten

Algemene richtlijnen voor de gasten:

 • Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers.
 • Aan tafel mogen maximaal 2 personen zitten, tenzij het gaat om een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat. Binnen 1.5 meter van elkaar.
 • Aan de bar mogen maximaal 2 personen naast elkaar zitten, tenzij het gaat om een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat. Binnen 1.5 meter van elkaar.
 • Op het terras zijn uitsluitend zitplaatsen; het is dus niet toegestaan om staand te borrelen op het terras.
 • Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt
 • Het horecabedrijf kan gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten
 • Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op
 • Was of desinfecteer bij binnenkomst grondig je handen
 • Was na het toiletbezoek grondig je handen
 • Betaal contactloos (pin of mobiel)
 • Wanneer je je niet houdt aan de 1,5 meter regels van de overheid dan kan de toegang tot onze zaak worden ontzegd. Schade die het horecabedrijf lijdt door jouw handelen in strijd met die regels kan op jou worden verhaald.

Protocol Leveranciers

 • Houd 1,5 meter afstand van de medewerkers, die de goederen in ontvangst nemen.
 • Bezorg niet met verkoudheids- en/of griepklachten.
 • Laad de goederen uit en zet deze op een daar voor aangewezen plaats inclusief pakbon en neem zelf 1,5 meter afstand van deze plek.
 • Informeer de medewerkers over de maatregelen die jij als leverancier neemt om besmetting te voorko­men.

Toezicht en naleving van de protocolregels

 • De veiligheid van onze gasten, medewerkers en leveranciers staat centraal bij onze protocolregels.
 • Er zijn voldoende medewerkers aangesteld die verantwoordelijk zijn voor de naleving van het proto­col en die dit ook actief controleren.
 • Wanneer u zich niet houdt aan deze 1,5 m regels en/of de
 • geldende 1,5 m regels van de overheid, dan kan de toegang tot de Aogse Markt worden ontzegd. Schade die wij leiden door uw handelen in strijd met die regels kan op u worden verhaald.
 • Wij kunnen gasten weigeren bij vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten.

Algemeen

Onze medewerkers kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor het gedrag van gasten in strijd met het protocol en geldende 1,5 m-regels.
De volgende punten gelden zowel binnen als buiten op het terras:

 • Wij werken momenteel uitsluitend met reserveringen.
 • Wanneer u bij ons arriveert, vindt een controle gesprek plaats om in te schatten of er gezondheidsrisico’s zijn. Welke vragen wij u stellen leest u verderop bij TRIAGE.
 • Na het controle gesprek mogen medewerkers binnen 1,5 m bij u aan tafel de bestelling opnemen, uitserveren en afruimen.
 • Nadat u de Aogse Markt heeft verlaten, reinigen wij uw tafel, stoelen en de menukaarten voor de volgende gasten weer plaatsnemen.

Gezondheidscheck

Heeft u in de afgelopen 24 uur last gehad van:   hoesten, neusverkoudheid, benauwdheidsklachten
en/of koorts vanaf 38 graden?

 • Heeft u op dit moment een huisgenoot of gezinslid met koorts of benauwdheidsklachten?
 • Heeft u het Coronavirus gehad en/of is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
 • Heeft u een huisgenoot en/of gezinslid met het Coronavirus en heeft u met deze persoon in de afgelopen 14 dagen contact gehad, terwijl deze
  nog klachten had?

Wanneer u op één van deze vragen ‘ja’ beantwoord, kunnen wij u de toegang tot ons horecabedrijf en/of terras ontzeggen.
Dit geldt ook wanneer u zich niet houdt aan onze 1,5m regels en/of de geldende 1,5m regels van de overheid. Schade die wij hierdoor leiden, kan op u worden verhaald.

 

Naam reservering:

Datum:

Paraaf voor de gehele tafel/gezin: