Lunchkaart

bestellen van deze lunchkaart kan tot 17.00 uur


Proef de geschiedenis in de Aogse Markt

  • Geschiedenis mag dan niet je favoriete vak op school geweest zijn; een beetje respect voor de roemrijke historie van deze plek mág wel.

  • Het Roode Hert, ooit een lokale herberg en nu café-restaurant, moet al in 1510 zijn deuren hebben geopend.

    De hardstenen pomp op de markt, vroeger het dorpsplein van Princenhage, is er één uit de rococo-tijd, neergezet in 1769.

    En in 1792 is het voormalige Raadhuis afgebouwd, het pand dat nu dienst doen als kantoor en trouwzaal.

    Kunstliefhebbers kennen de naam Princenhage óók: in de villa Mertersem woonde ene Cent van Gogh - inderdaad, familie van!

    Ook de Haagweg, die begint op de Haagsemarkt, heeft historie. Het is de oude verbindingsweg tussen Princenhage en Breda. Ooit heette de weg 'Haeghstrate', maar alléén heel oude Princenhagenaars weten dat nog: die naam is in 1474 voor het eerst genoemd in officiële stukken!